تشکیل جلسات مشورتی بصورت مجازی و انلاین برای هدف گزاری با حضور فعالین حوزه فناوری